ZARZĄDZENIE NR 5 /2016
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
Z DNIA 27 STYCZNIA 2016 ROKU

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017
do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz publicznych szkół dla dorosłych w województwie podlaskim

     Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942), zarządza się, co następuje:

Przedstawiamy dokumenty i kryteria rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2016/2017.

KRYTERIA REKRUTACJI, ODPOWIADAJĄCE IM LICZBY PUNKTÓW

ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS I GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SUWAŁKI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017